4 lutego – Niedziela dla Pana

ti_odb7zu6m-sveta-fedarava
Zapraszamy na kolejną Niedzielę dla Pana, która odbędzie się 4 lutego 2018 r.
11.00 Eucharystia
12.30 wprowadzenie do Niedzieli dla Pana
12.45 wykład biblijny o Waldemara Linke, pasjonisty
„Pan przychodzi w Słowie”
 Lectio divina jako modlitwa medytacyjna
13.45 agapa
14.30 adoracja
15.15 przerwa na herbatę
15.35 wprowadzenie do lectio divina
15.50 lectio divina (w ciszy)
16.35 dzielenie
ok 17.30 zakończenie
 Serdecznie zapraszamy!