19 maja – sesja Psycharu

Serdecznie zapraszamy na kolejną sesję Psycharu 19 maja.

Tematem jest ACEDIA. Program będzie następujący:

12:30 Eucharystia
13.30 Wprowadzenie
13.40 Ewagriusz o acedii
13.55 Praca warsztatowa – część I
15.00 15.00 Ewagriusz o stałości
15.15 Przerwa
15.35 Praca warsztatowa – część II
16.40 Podsumowanie – refleksje psychoterapeuty
17.00 Lectio Divina

serdecznie zapraszamy!