24 marca – wiosenne sprzątanie – podziękowania

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się

do wspólnego sprzątania naszego domu

chcielibyśmy z serca podziękować.

Pascha naszego Pana Jezusa Chrystusa

zastaje nasz dom przygotowany na Jego uroczysty wjazd!

Błogosławionego tygodnia świąt naszego zbawienia!

Wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia,

by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar,

przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa.

[ 1 P 2,5]