ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU –

DZIĘKI TOBIE BĘDZIE ONA NIEUSTANNA

*

Zapisz się osobiście po liturgiach lub mailowo.
mwj.adoracja@gmail.com

napisz: propozycję wybranych dni, godzin, imię i numer telefonu do kontaktu.

przez swoją obecność zapewnisz kontynuację adoracji

Tabela i możliwości zapisu:

10 -16 marca

17 – 23 marca

24 – 30 marca

adoracja2-strona