Adoracja po misjach

lnfhktqpyqs-allef-vinicius

Zapisz się do Nieustannej Adoracji Najświętszego Sakramentu

(owoc Misji Boskie Terytorium i pragnienie wielu osób, które zostało wyrażone).

Możesz to zrobić osobiście lub mailowo u s. Edyty:

Zobacz tabelę i możliwości zapisu

mwj.adoracja@gmail.com

* wpisz w temacie e-maila: „Nieustanna Adoracja”

* w treści e-maila napisz: propozycję wybranych dni,

imienia i numeru telefonu osoby „do kontaktu”.