Odwołanie „Majówki”

W związku z ogłoszoną przed kilkoma miesiącami inicjatywą zorganizowania
wspólnej „Majówki”  pragniemy poinformować, iż niestety, z powodu
przeszkód obiektywnych, niezależnych od organizatorów „Majówka” nie może
się odbyć w tym roku.

Trudności z wyborem miejsca dla tak licznej grupy jak i względy
finansowe pokazały, że formuła „Majówki” wymaga jeszcze przemyślenia w
tym celu, by w przyszłości można było ją przygotować i zrealizować jak
najlepiej i przede wszystkim z korzyścią dla wszystkich uczestników.

Za zaistniałą sytuację bardzo serdecznie przepraszamy, prosimy o
wyrozumiałość. Z pewnością wszystko to nie zniechęci nas, aby w tym
kierunku podejmować działania i tę cenną inicjatywę jednak w przyszłości
zrealizować.

Z poważaniem

Organizatorzy