Wielki Post

ant-rozetsky-444067

Ćwiczenia Wielkiego Postu:

„Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty” (Jl 2,13)

Pan powiedział: „Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników” (Mt 9,13). Żaden chrześcijanin zatem nie ma zezwolenia, by nienawidzić kogokolwiek, bo nikt nie jest zbawiony jak przez łaskę przebaczenia grzechów… Niech lud Boży będzie zatem święty, niech będzie dobry: święty, aby odwrócić się od tego, co jest zakazane, a dobry, żeby wypełnić to, co jest nakazane. To wielka rzecz, bez wątpienia, posiadać szczerą wiarę i świętą naukę; chwalebnym jest powstrzymanie się od obżarstwa, być łagodnym i nieskazitelnie cnotliwym, ale te wszystkie cnoty są niczym bez miłosierdzia… Dlatego, najmilsi, chociaż dla praktykowania cnoty miłości każdy czas jest odpowiedni, to jednak obecne dni zachęcają nas do tego w sposób szczególny. Bo jeśli chcemy obchodzić Paschę Pana uświęceni na duszy i ciele, to musimy zabiegać przede wszystkim o ten dar łaski, który zawiera w sobie zbiór wszystkich cnót i „zakrywa mnóstwo grzechów”. (1P 4,8). Mając więc świętować tę wyższą ponad wszystko tajemnicę, w której krew Jezusa Chrystusa zmyła nasze nieprawości, przygotujmy najpierw ofiary miłosierdzia. To samo bowiem, czym nas obdarowała dobroć Boża, my winniśmy świadczyć tym, którzy wobec nas zawinili. Niech niesprawiedliwość zostanie zapomniana, niech winy nie pociągają za sobą kary, a ci, którzy wobec nas zawinili, nie obawiają się zemsty… Każdy powinien dobrze wiedzieć, że sam jest grzesznikiem, a żeby otrzymać przebaczenie, powinien się radować, że znalazł kogoś, komu może przebaczyć. W ten sposób, kiedy mówimy, wedle nauczania Pańskiego: „Przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili” (Mt 6,12), możemy być pewni, że otrzymamy miłosierdzie Boże.

Św. Leon Wielki (? – ok. 461),

papież i doktor Kościoła

10 homilia na Wielki Post