monstrancja

Adoramus

Jak sama nazwa wskazuje, istotą tej grupy jest adoracja „źródła i szczytu” całego życia Kościoła powszechnego – CHRYSTUSA EUCHARYSTYCZNEGO.

Nasza modlitewna działalność przejawia się w trzech aspektach:

  • codziennej osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele na Łazienkowskiej
  • wspólnych spotkaniach na „lectio divina” odbywających się każdą niedzielę o 9:15

W naszej wspólnocie, która powstała przy klasztorze na Łazienkowskiej staramy się wspólnymi siłami stworzyć SZKOŁĘ MODLITWY – miejsce gdzie każdy i każda z nas jest tak samo uczniem jak i nauczycielem. Skupiamy w naszej wspólnocie osoby, które chcą pogłębić życie modlitwy lub pomóc w tym innym członkom grupy.

Czas spędzony na wspólnej czy też indywidualnej adoracji jest dla nas okazją do uwielbiania Pana, przedkładania Mu próśb i intencji, jak również prostej, miłującej obecności przed Nim. Duchowe owoce tej modlitwy mnożymy (paradoksalnie) dzieląc się nimi pomiędzy uczestnikami naszych spotkań – pozwalamy innym czerpać z naszych doświadczeń jak i sami czerpiemy z doświadczeń innych.

Zapraszamy także do adoracji indywidualnej Najświętszego Sakramentu w naszym kościele przy ul. Łazienkowskiej 14 od wtorku do soboty w godzinach 13:00 – 17:25.

Chętnych do zaangażowania się w misję Wspólnoty Adoramus zapraszamy do kontaktu z s. Edytą (siostry.warszawa@wspolonty-jerozolimskie.pl)