monstrancja

Adoramus

 

„A DLA WAS CZCZĄCYCH MOJE IMIĘ WZEJDZIE SŁOŃCE SPRAWIEDLIWOŚCI I UZDROWIENIE W JEGO PROMIENIACH”

Misją wspólnoty jest adoracja „źródła i szczytu” życia Kościoła powszechnego

CHRYSTUSA EUCHARYSTYCZNEGO

*

„GDY NA NIEGO PATRZYMY I GO ADORUJEMY,

ON POCIĄGA NAS DO SIEBIE, DO SWEJ
TAJEMNICY, DZIĘKI KTÓREJ PRAGNIE NAS PRZEMIENIĆ,

PODOBNIE JAK PRZEMIENIŁ HOSTIĘ.”

– Benedykt XVI

Nasza modlitewna działalność przejawia się w dwóch aspektach:
* osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele przy ul. Łazienkowskiej
* wspólnych spotkaniach raz w miesiącu we czwartki o godz. 19.30

*
Czas spędzony na wspólnej czy też indywidualnej adoracji jest dla nas okazją
do uwielbiania Pana, przedkładania Mu próśb i intencji, jak również prostej, miłującej
obecności przed Nim. Duchowe owoce tej modlitwy mnożymy dzieląc się nimi pomiędzy
uczestnikami naszych spotkań – pozwalamy innym czerpać z naszych doświadczeń jak i
sami czerpiemy z doświadczeń innych.

*
Zapraszamy także do włączenia się w Nieustanną Adorację Najświętszego
Sakramentu
więcej informacji: http://wspolnoty-jerozolimskie.pl/adoracja24h7x/
kontakt po liturgiach, telefonicznie lub mailowo:
s. Edyta – 22 627 22 36 – mwj.adoracja@gmail.com