Ewngeliczne

Wspólnoty Ewangeliczne

Ewangeliczne Wspólnoty Jerozolimskie gromadzą osoby żyjące w dzisiejszym świecie, w sercu miast, zaangażowane w życie rodzinne, zawodowe, społeczne, polityczne, czy kulturowe. Narodziły się z pragnienia jedności z Monastycznymi Wspólnotami Jerozolimskimi.

Ich członkowie pragną stać się całkowicie dyspozycyjni na działanie Ducha Świętego według chrzcielnego charyzmatu, którego każdy jest nosicielem «usilnie dążąc do osiągnięcia ścisłego związku między wiarą i życiem».

Powołaniem członków Ewangelicznych Wspólnot Jerozolimskich jest życie ideałem świętości chrześcijańskiej tak, jak Chrystus proponuje swoim uczniom, gdy mówi im, by stali się «doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.» (Mt 5, 48) oraz poprzez codzienne wymagania życia świeckiego.

Wkładając wysiłek w to, by świadczyć życiem o nadziei, która w nich jest, pragną wnosić swą modlitwę w miasto i nosić miasto w swej modlitwie oraz uznają duchową drogę Księgi Życia Jeruzalem jako podstawę ich przynależności do «Rodziny Jerozolimskiej». Zjednoczeni przez tego samego Ducha, karmieni tą samą modlitwą liturgiczną, odnajdują oni w tej komunii żywe siły, których potrzebują, by kochać, modlić się, pracować, milczeć i dzielić się, świadcząc w sercu świata, że Jezus Żyje i przychodzi.

Członkowie wspólnoty stawiają Eucharystię w centrum ich życia, wsłuchują się w Słowo Boże w postawie dyspozycyjności i radości, z sercem otwartym na codzienne wezwania Ducha, miłują codzienne odmawianie psalmów a także medytację Pisma, które Kościół proponuje na każdy dzień.

Przez swe zanurzenie w życie miasta i społeczeństwa, zakorzenienie w modlitwie Kościoła i obecność w świecie, będą się jawić jako ewangeliczne przedłużenie oraz misyjne dopełnienie Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich w służbie wszystkim, aż po samo serce świata tak, by miasto stawało się Miastem Świętym.