1% ODLICZENIA PODATKU DLA NASZEJ FUNDACJI

Przekaż 1% dla Wspólnot Jerozolimskich
Jak to zrobić?
Wystarczy ściągnąć dedykowaną aplikację do wypełniania formularza PIT i sprawdzić czy wpisany jest KRS Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl 0000309499
Natomiast w polu oznaczonym jako cel szczegółowy musi być: „Wspólnoty Jerozolimskie”. I gotowe!

Wersja on-line uruchamiana w przeglądarce internetowej:

https://www.e-pity.pl/pity-2019/program-online-epity-2020-KRS-0000309499

https://podatki-pit.pl lub Program: e-pity.pl

W tym roku zebrane fundusze pragniemy przeznaczyć na nowe Psałterze.

Serdeczne Bóg zapłać za każde wsparcie finansowe!

Fundacja Jeruzalem Urbs Beata

Celem Fundacji jest niesienie wsparcia Monastycznym Wspólnotom Jerozolimskim działającym w Warszawie w ich misji ewangelizacyjnej, modlitwie kontemplacyjnej i rozpowszechnianiu wiary katolickiej. Wszelkie działania Fundacji są realizowane w duchu Księgi Życia Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich i w poszanowaniu ich Konstytucji, reguły, rytmu i formy życia, a także w duchu przyjaźni i bezinteresownej pomocy, której przyświeca idea braterskiej dobroczynności. 

Nasza Fundacja cały czas rozwija się i potrzebuje zaangażowania ludzi kreatywnych i przedsiębiorczych. Jeśli posiadasz talenty i umiejętności, które chciałbyś wykorzystać w pracy na rzecz wspólnego dobra. Zapraszamy do współpracy i prosimy o kontakt.

Dlaczego nasza Fundacja nosi nazwę « Jeruzalem Urbs beata »? 

Jeruzalem ze względu na odniesienie do Rodziny Jerozolimskiej, dla której Jeruzalem, to ziemskie, ale jeszcze bardziej to w niebie, jest miastem umiłowanym, noszącym w sobie tajemnicę, wezwanie, powołanie, spełnienie ich i każdego człowieka.

Urbs beata, co znaczy miasto błogosławione, to ostateczny cel wszystkich dążeń, cel świadomych lub nie pragnień ludzkich. Czeka na nas niebo, które jest… miastem: Jeruzalem niebieskie. Fundacja wraz z mnichami i mniszkami chce, by Warszawa stawała się coraz mniej na obraz Babilonu, a coraz bardziej na obraz Jeruzalem niebieskiego. Kopać studnie wody żywej, budzić w ludziach pragnienie, a raczej świadomość pragnienia Boga, Życia, zbawienia.

Nazwa nawiązuje do pierwszych słów łacińskiego hymnu z nieszporów Hymn « Urbs Ierúsalem beáta » uroczystości rocznicy poświęcenia kościoła. Miasto Boże a z nim każde miasto zbudowane jest z żywych kamieni, otoczone aniołami jak orszakiem ślubnym bo idzie na Gody Baranka, pięknie przyozdobione. Ale doskonała piękność budowli potrzebuje harmonijnego układu całości, artystycznego i starannego wykończenia szczegółów.

Nasza Fundacja pragnie włączyć się w to dzieło Mistrza, który kształtuje je swoimi rękami.

Celem działania Fundacji jest wspieranie działalności ewangelizacyjnej Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich w Polsce.

Udzielanie wszelkiej pomocy, w tym materialnej Domom Zakonnym Monastycznej Wspólnoty Sióstr Jerozolimskich oraz Monastycznej Wspólnoty Braci Jerozolimskich
Propagowanie i rozwijanie kultury chrześcijańskiej sięgając do źródeł chrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego Europy
Propagowanie i rozwijanie kultury muzycznej kładące szczególny nacisk na europejskie i światowe dziedzictwo w zakresie muzyki sakralnej
Rozpowszechnianie i utrwalanie wartości, które wywodzą się z chrześcijańskiej wizji człowieka i społeczeństwa

Nasze działania:

  • fundacja prowadzi internetowy i stacjonarny sklep monastyczny – sklepmonastyczny.pl
  • prowadzimy zbiórki funduszy na remonty i utrzymanie pomieszczeń użytkowanych przez Wspólnoty Jerozolimskie w Warszawie
  • organizujemy konferencje, odczyty i panele dyskusyjne związane z tematyką duchowości monastycznej
  • organizujemy koncerty i wydarzenia kulturalne propagujące chrześcijańskie dziedzictwo kulturowe.

Statuty Fundacji Jeruzalem Urbs Beata

Przekaż 1% dla Wspólnot Jerozolimskich

Przekazane darowizny możesz odliczać od swojego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym. Dla osób fizycznych wysokość odliczenia wynosi do 6% a dla osób prawnych do 10% rocznego dochodu. (Podstawa prawna Ustawa o podatku dochodowym art. 26, ust.1, pkt.9 oraz art.18 ust.1, pkt 1).

Jak to zrobić? Wystarczy ściągnąć dedykowaną aplikację do wypełniania formularza PIT i sprawdzić czy wpisany jest KRS Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl 0000309499 Natomiast w polu oznaczonym jako cel szczegółowy musi być: „Wspólnoty Jerozolimskie”. I gotowe!

W jak sposób 1 % trafi do Wspólnot Jerozolimskich?

Urząd Skarbowy przekaże ten 1 % Pallotyńskiej Fundacji wraz ze sprawozdaniem, ile pieniędzy wpłynęło na wskazany w PIT-ach, cel szczegółowy. Na tej podstawie Fundacja przekaże środki które wskazano jako przeznaczone dla naszych Wspólnot Fundacji Jeruzalem Urbs beata. Dlatego tak ważne jest wpisanie w celu szczegółowym: „Wspólnoty Jerozolimskie”. Zachęcamy do wspierania naszego dzieła także w ten sposób i z góry za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy!

Fundacja Jeruzalem Urbs beata
ul. Łazienkowska 14
00-449 Warszawa

kontakt: sekretariat @ urbsbeata.pl

Numer konta bankowego:

Alior Bank S.A
PLN 76 2490 0005 0000 4530 9877 4978
EURO PL 11 2490 0005 0000 4600 2018 7383
BIC/S.W.I.F.T. : ALBPPLPW

REGON: 145972676
KRS: 0000406168
NIP 7010332581