16 lutego – spotkanie Psycharu

P+Sychar zaprasza

na podsumowanie cyklu z Ewagriuszem.

Spotkanie XII  Podróż Duchowa – od słabości do ładu wewnętrznego

Spotkanie odbędzie się w sobotę 16 lutego w sali Betania krypty kościoła Matki Bożej Jerozolimskiej, przy ul. Łazienkowskiej 14 w Warszawie.

13.30 Wprowadzenie
13.40 Praca warsztatowa – część I
15.15 Przerwa
15.35 Praca warsztatowa – część II
16.40 Podsumowanie
17.00 Lectio Divina