2 listopada po Eucharystii zejdziemy w procesji do dolnego kościoła i będziemy się tam modlić za pochowanych w krypcie naszego kościoła. Niech odpoczywają w pokoju.