„KRZEW GOREJĄCY” WSPÓLNOTA ADORUJĄCYCH SPOTKANIE CZWARTEK 2 LIPCA 19.30

Kilkanaście osób uczestniczących w nieustannej adoracji na Łazienkowskiej utworzyło  wspólnotę, której uczestnicy, poza osobistym udziałem w adoracji spotykamy się raz w miesiącu  – epidemia przerwała ten rytm spotkań, miejmy nadzieję, że tylko na chwilę – by spędzić wieczór (1) na lekturze i komentowaniu wybranych tekstów, (2) na modlitwie w intencjach własnych i powierzonych, (3) dzieleniu się  duchowymi owocami adoracji i modlitwy, by inni mogli z nich czerpać, (4) dzieleniu się informacjami i projektami.

Wspólnota postanowiła przyjąć nazwę Krzew Gorejący. Nazwa piękna ale może budzić pewną wątpliwość. Odnosi nas do wspaniałej sceny z Księgi Wyjścia,  gdy patriarcha Mojżesz na górze Horeb rozmawia z Bogiem ukrytym w Krzewie Gorejącym, bo żaden śmiertelnik Boga, Stwórcy i Pana Wszechrzeczy, nigdy nie widział i zobaczyć nie mógł.

Ale my mamy szczęście być ludźmi Nowego Testamentu. Dla nas i dla naszego zbawienia, dla zbawienia świata, Bóg w Jezusie Chrystusie zstąpił z Nieba i stał się człowiekiem nie przestając być Bogiem. I więcej, stał się nam tak bliski, że karmi nas sobą w każdej Eucharystii i Komunii świętej.

Jezus nazwał siebie Krzewem Winnym a nas latoroślami, które On, krok po kroku, pomimo naszych słabości, niewierności czy oporów, pragnie wszczepiać w siebie. On w nas, my w Nim!

KONTAKT: s. Edyta – 22 627 22 36 – mwj.adoracja@gmail.com

Zapraszamy do włączenia się w Nieustanną Adorację Najświętszego Sakramentu!