„KRZEW GOREJĄCY” WSPÓLNOTA ADORUJĄCYCH SPOTKANIE CZWARTEK 6 LUTEGO

Misją wspólnoty jest adoracja „źródła i szczytu” życia Kościoła powszechnego CHRYSTUSA EUCHARYSTYCZNEGO

Nasza modlitewna działalność przejawia się w dwóch aspektach:

* osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu
* wspólnych spotkaniach w pierwsze czwartki miesiąca o godz. 19.30

Czas spędzony na wspólnej czy też indywidualnej adoracji jest dla nas okazją do uwielbiania Pana, przedkładania Mu próśb i intencji, jak również prostej, miłującej obecności przed Nim. Duchowe owoce tej modlitwy mnożymy dzieląc się nimi pomiędzy uczestnikami naszych spotkań – pozwalamy innym czerpać z naszych doświadczeń jak i sami czerpiemy z doświadczeń innych.

„GDY NA NIEGO PATRZYMY I GO ADORUJEMY, ON POCIĄGA NAS DO SIEBIE, DO SWEJ TAJEMNICY, DZIĘKI KTÓREJ PRAGNIE NAS PRZEMIENIĆ, PODOBNIE JAK PRZEMIENIŁ HOSTIĘ.” – Benedykt XVI

KONTAKT: s. Edyta – 22 627 22 36 – mwj.adoracja@gmail.com

Zapraszamy do włączenia się w Nieustanną Adorację Najświętszego Sakramentu!