Płyta “Raduj się”

Z wielką radością oddajemy do Twoich rąk tę pierwszą,

długo oczekiwaną płytę z naszymi pieśniami liturgicznymi.

Dzielimy się naszą modlitwą z nadzieją, że będzie ona wspierać Twoją.
To nagranie jest jednym wielkim uwielbieniem Boga za Maryję,

przez którą przyszedł On nas zbawić stając się Bogiem-człowiekiem.
Niech słowa Archanioła Gabriela do Maryi przy Zwiastowaniu będą dla Ciebie,

dla wszystkich ludzi, dla całego stworzenia, wezwaniem do radości: „Raduj się!”

Przyjmij dziś radość zbawienia, która Ci przychodzi od Pana,

i niech Pan, przez Maryję, Cię w niej zachowa.

Siostry i Bracia
z Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich

zobacz w sklepie Monastica