Wchodzimy w Wielki Tydzień, szczególny czas kontemplacji Miłości bez granic jaką Bóg ma ku nam. Dla nas Jego Wcielenie, Męka i Zmartwychwstanie.
Ten szczególny tydzień przeżywamy w trudnym czasie pandemii, niech to, co największe w człowieku: zdolność do miłowania drugiego rozwija się w nas przez troskę o siebie wzajemnie.
Ze względu na nowe ograniczenia, w naszym kościele może przebywać 30 osób. Drugie tyle w kościele dolnym, gdzie jest zarówno nagłośnienie jaki i duży ekran. Będziemy tam do Was schodzić z Komunią św., żebyście mogli pozostać w jednej przestrzeni.

Zapraszamy Was także do włączenia się w całodobową adorację Najświętszego Sakramentu. Nieustanna Adoracja
„Wśród różnych praktyk pobożnych adoracja Jezusa sakramentalnego jest pierwsza po sakramentach, najbardziej miła Bogu i najbardziej pożyteczna dla nas”. św. Alfons Maria Liguori
Eucharystia jest nieocenionym skarbem: nie tylko jej sprawowanie, lecz także jej adoracja poza Mszą św. pozwala zaczerpnąć z samego źródła łaski” (Ecclesia de Eucharistia, 25).

Od niedzieli Miłosierdzia Bożego wprowadzimy drugą Mszę św. Niedzielną. Będzie to Eucharystia niedzielna antycypowana w sobotę wieczorem. W związku z tym 1-sze Nieszpory Niedzieli będą o godz. 18 a po nich o godz. 18.30 Msza św. Niedzielna. Od okresu Wielkanocnego sobotnia Eucharystia o godz. 12.30 będzie połączona z Oficjum Południowym.

Błogosławionego Wielkiego Tygodnia