Apostolskie – kim jesteśmy?

Obok Wspólnot Monastycznych, w wierności temu samemu powołaniu liturgicznemu i kontemplacyjnemu istnieją także Wspólnoty Apostolskie żyjące tym samym charyzmatem jerozolimskim, który nabiera jednak zabarwienia apostolskiego i parafialnego.

Pozostając w większej łączności z biskupem miejsca, Wspólnoty Apostolskie mają w swej pieczy parafie: w Tarbes we Francji oraz w Pistoia we Włoszech. To tam przeżywają one swe radości oraz podejmują trudy i prace związane ze zwykłą posługą parafialną: katechizację, sprawowanie sakramentów…

Ich pierwszym powołaniem jest ewangelizacja: bracia i siostry poza pracą parafialną nie podejmują innej pracy zarobkowej. Ich życie jednak szeroko czerpie z doświadczeń monastycyzmu, kładąc nacisk na milczenie, adorację i praktykę lectio divina.