Atelier św. Eliasza

Atelier św. Eliasza istnieje od września 2014 r. przy Monastycznych Wspólnotach Jerozolimskich w Warszawie. Założyła je s. Mateusza mniszka jerozolimska, absolwentka Akademii Ikonograficznej w Brukseli, prowadzonej przez Irinę Gorbunovą-Lomax: http://www.archiepiskopia.be/old/Fra/enseignement/academieIG.htm

Atelier prowadzi nauczanie malowania ikon według reguł tradycyjnej ikonografii, inspirując się metodą pracy realizowaną przez Irinę Gorbunovą-Lomax. Nauka w Atelier trwa 4 lata. Kształcenie praktyczne realizowane jest w formie cotygodniowych trzygodzinnych zajęć malarskich w pracowni oraz samodzielnej pracy w domu. Obok kształcenia praktycznego, uczestnicy warsztatów uczęszczają na comiesięczne wykłady stanowiące usystematyzowany zarys najważniejszych zagadnień z zakresu historii i ikonografii sztuki wczesnochrześcijańskiej, bizantyńskiej i staroruskiej.

Warsztaty ikonograficzne – etapy nauczania:

  • ćwiczenia wstępne polegające na nabywaniu ogólnych malarskich nawyków technicznych oraz wdrożenie się w rysunek pędzlem
  • ćwiczenia w malowaniu pejzażu ikonowego oraz draperii
  • ćwiczenia w malowaniu partii cielesnych i twarzy, malowanie ikony z obliczem świętego
  • studium półpostaci oraz malowanie ikon półpostaciowych np. Matki Bożej z Dzieciątkiem
  • studium całej postaci i malowanie ikon całopostaciowych np. aniołowie, święci
  • praca nad 10 projektami ikon świąt liturgicznych oraz malowanie ikon świątecznych

Kurs rysunku – zajęcia uzupełniające:

Dla zainteresowanych organizowane są również zajęcia rysunku. Program kursu przewiduje prace nad perspektywą linearną i modelunkiem światłocieniowym, a na dalszym etapie studium twarzy i postaci ludzkiej. Trzyipółgodzinne zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

Prowadzący:

  • warsztaty ikonograficzne – s. Mateusza Drewniak (ikonograf, absolwentka historii sztuki na KUL-u).
  • kurs rysunku – Teodora Bozhikova (konserwator zabytków, ikonograf).
  • wykłady – Igor Wieremiejuk (absolwent Policealnego Studium Ikonograficznego w Bielsku Podlaskim)

Grafik zajęć w roku szkolnym 2019-2020:

warsztaty ikonograficzne: środa 9:15-12:15, czwartek 13:30-16:30, piątek 14:00-17:00, sobota 9:00-12:00

rysunek: środa 13:00-16:30, czwartek 9:15-12:45

wykłady: wybrane soboty 9:30-12:00

Zapisy na rok akademicki 2019-2020 są już zamknięte.

Zapisy: Na warsztaty ikonograficzne na rok akademicki 2020-2021. Prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego. Przyjęcie na warsztaty poprzedza rozmowa i przegląd prac (rysunki, ikony, inne). Jej termin ustalany jest indywidualnie w odpowiedzi zwrotnej na zgłoszenie.

Zapisy na kurs rysunku  na rok akademicki 2020-2021. Prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego, zapraszamy też na rozmowę rekrutacyjną. Termin rozmowy ustalany jest wspólnie z osobą zgłaszającą.

Kontakt: Atelier św. Eliasza, Monastyczne Wspólnoty Jerozolimskie, ul. Łazienkowska 14, 00-449 Warszawa, atelierswietegoeliasza@gmail.com