Po każdej Eucharystii będziemy śpiewać:
Święty Boże, Święty mocny,
Święty a Nieśmiertelny 
zmiłuj się nad nami 3x

Od powietrza, głodu, ognia i wojny 
wybaw nas Panie! 3x

Od nagłej i niespodziewanej śmierci
zachowaj nas Panie! 3x

My grzeszni Ciebie Boga prosimy
wysłuchaj nas Panie! 3x

Święty Boże, Święty mocny,
Święty a Nieśmiertelny 
zmiłuj się nad nami 3x