Księga Życia Jeruzalem

Sprowadzając do źródeł pierwszych jerozolimskich wspólnot chrześcijańskich, strony te przypominają wszystkim jak i dlaczego kochać, modlić się, pracować, przyjmować, trwać w ciszy. Jak i dlaczego być czystym, ubogim, posłusznym, pokornym i radosnym w sercu świata i Kościoła, żyjąc rytmem miasta. Program życia, który przypomina już samo imię Jeruzalem, miasta danego ludziom przez Boga i zbudowanego przez ludzi dla Boga.

Starałem się przez cały czas, i na ile tylko było to możliwe, by nie powiedzieć niczego innego jak jedynie to, co Pan nam już objawił i przykazał, opierając się na Piśmie Świętym, na żywej pamięci na Chrystusa, na wewnętrznym głosie Ducha, który wszystko prowadzi i oświeca oraz na wiekowej praktyce i nauczaniu Kościoła. A także na tym, czego wspólnie zdołaliśmy już doświadczyć i sprawdzić. (br. Pierre-Marie Delfieux)

Księgę Życia możesz zakupić w naszym Sklepie Monastycznym.