Śpiewniki i kartki liturgiczne

Kartka liturgiczna

w formacie pdf

18.09-15.10.2022

Porządek Liturgii Godzin

Jutrznia

Inwitatorium
Hymn
Psalmodia
Czytanie patrystyczne
Ewangelia
Benedictus
Trisagion
Ojcze Nasz
Zakończenie

Oficjum Południowe

Śpiew do Ducha Świętego
Hymn
Psalmodia
Czytanie
Czytanie z dnia
Komentarz
Modlitwa wiernych
Trisagion
Ojcze Nasz
Anioł Pański

Nieszpory

Wprowadzenie
Śpiew do Ducha Świętego
Hymn
Lucernarium
Psalmodia
Czytanie patrystyczne
Modlitwa wiernych
Trisagion
Magnificat