List od kapituły braci

Drodzy Przyjaciele,
Z radością i głębokim dziękczynieniem kierujemy do Was ten list, kończąc obrady Kapituły Generalnej
Braci Jerozolimskich.
Przede wszystkim chcemy podziękować za modlitewne wsparcie – wielu z Was napisało do nas,
wyrażając swą bliskość. Możemy zaświadczyć, że Duch Święty naprawdę działał w czasie Kapituły!
Obecna chwila jest dla naszego zakonnego instytutu ważnym etapem, ponieważ przynosi nowy impuls na
najbliższe siedem lat. Polecamy Waszej modlitwie brata Jeana-Christophe’a, który został ponownie
wybrany na Przeora Generalnego, a także jego nową Radę.
Chcemy raz jeszcze powiedzieć, że jesteście bardzo potrzebni! Naszym życzeniem jest rozszerzenie
współpracy we wspólnym życiu charyzmatem naszej duchowej rodziny. Każdy z płatków „jerozolimskiej
margerytki” powinien móc wzrastać i chcielibyśmy, by rozwijały się także relacje między nimi – między
wspólnotami monastycznymi, apostolskimi i świeckimi.
Dziedzictwo, które pozostawił nam brat Pierre-Marie jest żywe i dzisiaj znowu czujemy, jak bardzo jego
intuicje odpowiadają potrzebom świata i Kościoła obecnego czasu. Do nas należy żyć nimi i je
przekazywać, a więc
Powstań, Jeruzalem!
Bracia zgromadzeni na Kapitule

kapitula_gen_br