NAMIOTY ABRAHAMA SPOTKANIA MIĘDZYRELIGIJNE 16 LUTEGO NIEDZIELA

Namioty Abrahama to cykl spotkań międzyreligijnych z udziałem wyznawców trzech religii Abrahamowych – chrześcijan, muzułmanów i żydów. Ich celem jest wzajemne poznanie, integracja i pogłębienie braterstwa. Nieodłącznym elementem spotkań ma być wspólna modlitwa – każdy będzie mógł się modlić w znanej sobie tradycji.

Namioty Abrahama mają umożliwić budowanie relacji braterskich. Okazją do tego będzie z pewnością organizowana wspólnie agapa, rozpoczynająca spotkanie. Postać Abrahama, występującego zarówno na kartach Księgi Rodzaju (Biblia/Tora), jak i Koranu, stanowi punkt wyjścia do pochylenia się nad świętymi tekstami, do medytacji oraz dzielenia się w grupach.

Spotkania planowane są co dwa miesiące. Kolejne odbędzie się 16 lutego w niedzielę w kościele Matki Bożej Jerozolimskiej przy ulicy Łazienkowskiej 14 w Warszawie. Rozpoczęcie o godz. 16.00, potem agapa. Zapraszamy!