Niedziela dla Pana – 31 marca

11:00 Eucharystia

12:30  Wprowadzenie, herbata

12:50-13:50 wykład o Waldemara Linke CP  “Terapeutyczny wymiar Psalmów”

14:00-15:00 modlitwa Lectio Divina (wprowadzenie o. Waldemar)

15:00-16:00 Agapa, rozmowy

16:00-17:00 Adoracja
17:00 Podsumowanie