NIEDZIELA SAMARYTANKI

„Bracia słuchajmy wezwania, którym Życie zaprasza nas do źródła życia. Jest ono nie tylko źródłem wody żywej, ale także źródłem życia wiecznego, źródłem światła i blasku. Z niego wywodzi się wszystko: mądrość, życie i światło wiekuiste. Dawca życia jest źródłem życia, Stwórca światła jest źródłem światłości. Dlatego nie zważając na rzeczy doczesne, niby rozumne i roztropne ryby, szukajmy poza światłem widzialnym źródła światła, źródła życia, źródła wody żywej, abyśmy mogli czerpać „wodę żywą, tryskającą ku życiu wiecznemu”. O Panie, Ty sam jesteś owym źródłem, z którego nieustannie pragniemy, z którego zawsze możemy i powinniśmy czerpać. Panie Jezu Chryste, dawaj nam zawsze tej wody, aby stawała się również w nas źródłem wody żywej, „tryskającej ku życiu wiecznemu”. Któż nie widzi, jak wielka jest łaska, o którą błagam? Ty, jednak, o Królu chwały, umiesz dawać rzeczy wielkie i wielkie rzeczy obiecałeś. Nic nie jest większe od Ciebie, a przecież dałeś nam siebie i za nas się wydałeś. Z konferencji św. Kolumbana (VI w.), Nauka 13, O Chrystusie, źródle życia, 2-3.