NOWE JERUZALEM

Wsłuchując się w Słowo Boże w łączności z liturgią Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich, pragniemy by Eucharystia była w centrum naszego życia i otwierała nas na pragnienie świętości życia w sercu miast, w sercu Boga. Przez nasze zanurzenie w życie miasta, zakorzenienie w modlitwie Kościoła i obecność w świecie, pragniemy być ewangelicznym przedłużeniem i misyjnym dopełnieniem Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich.

Kiedy ?

W każdy piątek o 19:30

Kontakt ?

nj.warszawa@gmail.com oraz po piątkowej Eucharystii

Dla kogo ?

Dla każdego, kto chce żyć ideałem Ewangelicznych Wspólnot Jerozolimskich, uznając Księgę Życia Jeruzalem za fundament naszej przynależności do Rodziny Jerozolimskiej.

„Ty sam bądź więc najpierw terenem twego własnego zjednoczenia: pozwól Duchowi, aby z wolna przywracał w Tobie pierwotną harmonię; pozwól, by Boży ogień strawił w tobie wszystko, co zanieczyszcza szczere złoto; pozwól, by woda Chrystusowego boku obmyła twą szatę i twe grze­chy. Trwając w pokoju z sobą samym, staniesz się źródłem po­koju dla innych. W swojej wspólnocie buduj jedność. Będąc członkiem Cia­ła Chrystusowego, zostałeś wezwany do dzieła pojednania, mi­łości i jedności”. Księga Życia Jeruzalem § 74