Podziękowania za wspólną przygodę sprzątania kościoła

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w jakimkolwiek stopniu w naszym tradycyjnym już sprzątaniu kościoła przed świętami Paschy.

Niech blask świątyni rozpromieni nasze serca i oblicza.

wasi wdzięczni bracia i siostry