ROCZNICA BOMBARDOWANIA KOŚCIOŁA

11 września mija kolejna rocznica bombardowania naszego kościoła.

Pamiętajmy w naszych modlitwach o pacjentach i personelu szpitala polowego,

którzy tutaj zginęli.

Niech odpoczywają w pokoju.