ROK NIEUSTANNEJ ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

6 października wraz z rozpoczęciem misji parafialnych mija rok od kiedy trwa w naszym kościele Nieustanna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Dziękujemy Wam za odwagę i trud trwania!

  „Adoracja, uwielbienie, chwała Boża to cel rozumnego stworzenia. W niebie będzie ona wiecznym zajęciem świętych. I tu na ziemi niech będzie miłośników Boga, u stóp tabernakulum duchem i ciałem, albo samym duchem. Oczy niech będą podniesione na świętą górę ołtarza, oderwane od nizin ziemi. Upokorzenia niech będą naśladowaniem Jezusa obecnego w tabernakulum, a ukrywanego pod nikłą postacią chleba swój Boski Majestat.” Bł. Ks. Jan Balicki