2 LATA NIEUSTANNEJ ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

6 października (wraz z rozpoczęciem misji parafialnych) minęły dwa lata od kiedy trwa w naszym kościele Nieustanna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Dziękujemy Wam za odwagę i wytrwałość!

Ojcze Niebieski, otwórz serca na cichą obecność Ducha Twojego Syna. Wprowadź nas w misterium ciszy, w której Twoja miłość objawia się wszystkim, którzy wołają Maranatha! Przyjdź, Panie! Przyjdź, Panie Jezu!