SŁOWO Z WARSZAWSKIEGO MALBORKA

Przez otwarte bramy Jerozolimy weszliśmy za Chrystusem zmierzającym ku Swej Męce w Wielki Tydzień. Dziś rozpoczynamy święte Triduum. Szczególne Triduum w tym szczególnym czasie, trudnym czasie pandemii. Pan nasz jest blisko, nie opuszcza swoich dzieci – synów i córki swego Królestwa – Królestwa miłości. Jest z nami w naszym oddzieleniu, w zalecanej nam izolacji. On, który jest naszą Jednością, teraz daje nam doświadczyć komunii i duchowej łączności, dla której dystans nie istnieje. Ten czas może być dobrze przeżyty i może wydać błogosławione owoce życia, Bożego życia. Ten czas jest jak ogólnoświatowe rekolekcje. Jak nowa lekcja w szkole naszego Pana i Nauczyciela. Papież Franciszek w orędziu z 27 marca tego roku powiedział: „Pan kieruje do wszystkich apel o wiarę, która jest przyjściem do Niego i złożeniem w Nim zaufania. Trzeba wykorzystać ten czas próby jako czas wyboru: pomiędzy tym, co się liczy, a tym, co przemija, oddzielenia tego, co konieczne od tego, co nim nie jest. Jest to czas przestawienia kursu życia na Boga”. O to się wspólnie modlimy dla każdego z nas, z was i dla całego świata: my „od środka” naszego zamkniętego kościoła, który otwarliśmy szeroko na modlitwę liturgiczną i cichą adorację dla wszystkich, którzy tego pragną, drogą internetową; i wy „na pustyni” potrzebnej dla ustania pandemii, izolacji. „Bóg chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy”. Jest nią Jezus Chrystus, Zbawiciel świata. Obyśmy, według słów Papieża z tegoż orędzia doświadczyli, że: „z Nim (Jezusem) na pokładzie nie dojdzie do katastrofy. Boża moc polega na skierowaniu ku dobru wszystkiego, co się nam przytrafia, także rzeczy złych. Wnosi On w nasze burze pokój ducha, bo z Bogiem życie nigdy nie umiera”. „Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i Mękę swoją odkupił świat”.

Łącząc się z wami w modlitwie, we wspólnym trwaniu przy Panu, serdecznie was pozdrawiamy. Wasze siostry i wasi bracia z Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich.