Świeckie – kim jesteśmy?

Wraz z Monastycznymi Wspólnotami Jerozolimskimi i wokół ich zasadniczego charyzmatu sprawowania liturgii uwielbienia, powstały liczne wspólnoty świeckich, których członkowie, wraz z braćmi i siostrami, lecz według swego własnego powołania czerpią z Księgi Życia Jeruzalem źródło swego życia duchowego.

Świeckie Wspólnoty Jerozolimskie gromadzą ludzi różnego wieku i z różnych środowisk, w różnym stopniu zaangażowanych w życie rodzinne, zawodowe, społeczne, kulturalne, studenckie, ekumeniczne itp. Każda z tych wspólnot ma nieco inne zabarwienie, począwszy od bardzo apostolskiego po bardzo kontemplacyjne, a także swój własny rytm spotkań: sesji, rekolekcji, spotkań cotygodniowych, pielgrzymek…

W Warszawie istnieją: Ewangeliczne Wspólnoty Jerozolimskie, Wspólnota Rodzin, Wspólnota Adoramus oraz Wspólnota Młodych.