Czuwający

A DLA WAS CZCZĄCYCH MOJE IMIĘ WZEJDZIE SŁOŃCE SPRAWIEDLIWOŚCI I UZDROWIENIE W JEGO PROMIENIACH

Misją wspólnoty jest adoracja „źródła i szczytu” życia Kościoła powszechnego CHRYSTUSA EUCHARYSTYCZNEGO

Nasza modlitewna działalność przejawia się w dwóch aspektach:

* osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu
* wspólnych spotkaniach raz w miesiącu we czwartki o godz. 19.30

Czas spędzony na wspólnej czy też indywidualnej adoracji jest dla nas okazją do uwielbiania Pana, przedkładania Mu próśb i intencji, jak również prostej, miłującej obecności przed Nim. Duchowe owoce tej modlitwy mnożymy dzieląc się nimi pomiędzy uczestnikami naszych spotkań – pozwalamy innym czerpać z naszych doświadczeń jak i sami czerpiemy z doświadczeń innych.

Zapraszamy także do włączenia się w Nieustanną Adorację Najświętszego Sakramentu! Wpisując się w grafik zapewniasz kontynuację adoracji!

Zapisz się osobiście po liturgiach lub mailowo! Wpisz propozycję wybranych dni, godzin, imię i numer telefonu do kontaktu.

Tabela i możliwości zapisu:

10 -16 marca   17 – 23 marca   24 – 30 marca

Więcej informacji: kontakt po liturgiach, telefonicznie lub mailowo: s. Edyta – 22 627 22 36 – mwj.adoracja@gmail.com

„GDY NA NIEGO PATRZYMY I GO ADORUJEMY, ON POCIĄGA NAS DO SIEBIE, DO SWEJ TAJEMNICY, DZIĘKI KTÓREJ PRAGNIE NAS PRZEMIENIĆ, PODOBNIE JAK PRZEMIENIŁ HOSTIĘ.”
– Benedykt XVI