Wspólnota Nowe Jeruzalem

Wspólnota Nowe Jeruzalem

Wspólnota Nowe Jeruzalem pragnie żyć ideałem Ewangelicznych Wspólnot Jerozolimskich, który skrótowo przestawiono w poniższych akapitach. „Lepiej jest kuleć na drodze, niż szybko kroczyć poza nią. Bo ten, co kulejąc, idzie drogą, choć postępuje wolno, zbliża się do celu, podczas gdy ten, co kroczy poza drogą, im szybciej biegnie, tym bardziej się od niego oddala.” ze św. Tomasza z Akwinu; punkt 51 Księgi Życia Jeruzalem.

Ewangeliczne Wspólnoty Jerozolimskie gromadzą osoby żyjące w dzisiejszym świecie, w sercu miast, zaangażowane w życie rodzinne, zawodowe, społeczne, polityczne, czy kulturowe. Narodziły się z pragnienia jedności z Monastycznymi Wspólnotami Jerozolimskimi.

Ich członkowie pragną stać się całkowicie dyspozycyjni na działanie Ducha Świętego według chrzcielnego charyzmatu, którego każdy jest nosicielem «usilnie dążąc do osiągnięcia ścisłego związku między wiarą i życiem».

Powołaniem członków Ewangelicznych Wspólnot Jerozolimskich jest życie ideałem świętości chrześcijańskiej tak, jak Chrystus proponuje swoim uczniom, gdy mówi im, by stali się «doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.» (Mt 5, 48) oraz poprzez codzienne wymagania życia świeckiego.

Wkładając wysiłek w to, by świadczyć życiem o nadziei, która w nich jest, pragną wnosić swą modlitwę w miasto i nosić miasto w swej modlitwie oraz uznają duchową drogę Księgi Życia Jeruzalem jako podstawę ich przynależności do «Rodziny Jerozolimskiej». Zjednoczeni przez tego samego Ducha, karmieni tą samą modlitwą liturgiczną, odnajdują oni w tej komunii żywe siły, których potrzebują, by kochać, modlić się, pracować, milczeć i dzielić się, świadcząc w sercu świata, że Jezus Żyje i przychodzi.

Członkowie wspólnoty stawiają Eucharystię w centrum ich życia, wsłuchują się w Słowo Boże w postawie dyspozycyjności i radości, z sercem otwartym na codzienne wezwania Ducha, miłują codzienne odmawianie psalmów a także medytację Pisma, które Kościół proponuje na każdy dzień.

Przez swe zanurzenie w życie miasta i społeczeństwa, zakorzenienie w modlitwie Kościoła i obecność w świecie, będą się jawić jako ewangeliczne przedłużenie oraz misyjne dopełnienie Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich w służbie wszystkim, aż po samo serce świata tak, by miasto stawało się Miastem Świętym.

Osoby zainteresowane wspólnotą mogą pisać na adres: ewj.warszawa@gmail.com

Nowe Jeruzalem organizuje otwarte dla wszystkich Niedziele dla Pana. Zapraszamy!

Ponadto spotykamy się w piątki po wieczornej liturgii (ok 19.15-19.30), na spotkaniach rozważamy kolejne punkty Księgi Życia Jeruzalem (wraz z odpowiednimi fragmentami Pisma Świętego). Chętnych na spotkania zapraszamy z Księgą Życia Jeruzalem. W pierwsze piątki zamiast spotkania mamy adorację Najświętszego Sakramentu. Przed Niedzielami dla Pana nie ma spotkań piątkowych.