Drodzy Siostry i Bracia,

przed nami ostatnie spotkanie synodalne: sobota godz. 19.15. W niedzielę o godz. 18-tej zapraszamy na podsumowanie spotkań synodalnych.


Terminy spotkań oraz ich tematy, wynikające ze zgromadzonych listów, prezentują się w następujący sposób:
05.02 Misja Kościoła w świecie współczesnym, Kościół a polityka
19.02 Katolicka nauka społeczna, relacje Kościoła i świata nauki
26.02 Kapłaństwo w Kościele, rola i miejsce osób duchownych
05.03 Życie sakramentalne osób świeckich i duchownych
12.03 Rozeznawanie powołania i formacja do sprawowania funkcji w Kościele
19.03 Kobiety w Kościele w świecie współczesnym
26.03 Wspólnota Kościoła – wspólne rozeznawanie, działanie i branie odpowiedzialności

W trakcie spotkań będzie obowiązywał reżim sanitarny, tj. obowiązek zachowania odpowiedniego dystansu i noszenia maseczek.

Zgodnie z synodalnym Vademecum do spotkań należy przygotować się w odpowiedni sposób. Dlatego poniżej znajdziecie materiały przygotowawcze do modlitwy i refleksji – na ten moment do pierwszego spotkania synodalnego, kolejne zostaną udostępnione w najbliższym czasie. Wśród nich znajdują się fragmenty Pisma Świętego oraz Księgi Życia Jeruzalem. Znajdziecie tam również listy napisane przez Was w fazie przygotowawczej, byśmy wspólnie mogli wsłuchiwać się wzajemnie w swoje głosy i razem kroczyć drogą wsłuchiwania się w to, co Duch Święty do nas mówi.

Uczestnicy powinni, jak stwierdza synodalne Vademecum, „zarezerwować sobie czas na osobiste przygotowanie z wykorzystaniem wszystkich tych materiałów, gdyż jest to kluczowe dla owocnego dialogu”. Dlatego też prośba o wcześniejszy namysł nad tematem każdego spotkania i przygotowanie konkretnego głosu, wniosków, refleksji. Będziemy działać zgodnie z metodą zaproponowaną w Vademecum, która zostanie przedstawiona pokrótce na początku każdego spotkania.

Wielka zachęta, by modlić się za Synod i za jego uczestników, tak w naszej wspólnocie, jak i w całej wspólnocie Kościoła. Można w tym celu skorzystać z uproszczonej wersji modlitwy Adsumus Sancte Spiritus, zwanej tak od pierwszych słów oryginalnej wersji łacińskiej: „Stoimy przed Tobą, Duchu Święty”, która jest tradycyjnie używana podczas soborów, synodów i innych zgromadzeń Kościoła od setek lat, a jej autorstwo przypisuje się świętemu Izydorowi z Sewilli.

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty, zgromadzeni w Imię Twoje. Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz; zamieszkaj w naszych sercach, naucz nas drogi, którą mamy iść i jak mamy nią podążać. Jesteśmy słabi i grzeszni; nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład. Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę, albo stronniczość wpływała na nasze działania. Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność, abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego, i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy i tego, co jest słuszne. O to wszystko prosimy Ciebie, który działasz w każdym miejscu i czasie, w komunii Ojca i Syna, na wieki wieków. Amen.