WARSZAWSKA FUNDACJA

 

 

Jakie były początki?

Początki fundacji w Warszawie sięgają lat 70-tych XX wieku. Brat Pierre-Marie Delfieux poznał wtedy w Paryżu i często spotykał się z prof. Stefanem Swieżawskim. Rozmowy z nim o pięknie liturgii, o modlitwie medytacyjnej i o Kościele polskim były bardzo inspirujące. Prowadzili obaj przez dziesiątki lat bogatą korespondencję. W końcu lat 80-tych pojawiła się w Paryżu siostra Kinga Strzelecka i poruszona duchowością Wspólnot przetłumaczyła na język polski Księgę Życia, nadając jej tytuł Źródło na pustyni miast (1991). Wiele osób w Polsce, przeczytawszy ją, wstąpiło do Wspólnot i ci bracia i siostry stawali się zalążkiem przyszłej warszawskiej Wspólnoty. Siostra Kinga zorganizowała w 1990 roku pierwszą podróż brata Pierre’a-Marie i członków Wspólnot do Polski, która miała zapoznać ich z krajem i dawać pewien rekonesans gotowości przyjęcia wspólnoty – jak na te czasy – nietradycyjnej…

na zdj. Kard. Józef Glemp, br. Pierre-Marie Delfieux i s. Marie r. 2001

15 października 2001 roku kard. Józef Glemp, arcybiskup Warszawy i prymas Polski oficjalnie zaprosił Wspólnoty do Warszawy. W 2004 roku wybór kościoła padł na zbombardowaną w czasie II wojny światowej świątynię, będąca jeszcze w trakcie rekonstrukcji. Odbudowa rozpoczęta za czasów kard. Stefana Wyszyńskiego, daleka była od ukończenia. Kościół przy ul. Łazienkowskiej został nam oddany w stanie surowym i był najpoważniejszym projektem odbudowy i wykańczania obiektu, jaki został dotychczas powierzony Wspólnotom. 

W absydzie odnajdziemy kopię pięknego romańskiego Chrystusa na krzyżu, którego oryginał  (XIII w.) znajduje się w na południu Francji w kościele Notre-Dame d’Aubrac. Jego kopię jest również w kaplicy sióstr w Paryżu i Magdali. Natomiast oryginał romańskiej statuy Matki Bożej z XIII w. znajduje się na Mont-Saint-Michel, zaś kopia w Paryżu i w Magdali. Możemy też kontemplować scenę zaśnięcia Matki Bożej w płycie ołtarza,  dokładnie taką samą jak w kościele Saint-Gervais w Paryżu z XIII w. 

Podobnie jak w większości  kościołów, w których sprawowana jest liturgia Wspólnot, monstrancja używana do adoracji Najświętszego Sakramentu, nawiązuje swym kształtem do krzyża koptyjskiego, odwołującego do pierwszych mnichów pochodzących z Egiptu. Projekt wnętrza świątyni zawdzięczamy pani arch. Barbarze Odolczyk, wyposażenie panu arch. Jean-Pierre Weberowi i czuwanie nad całością założycielowi Wspólnot, bratu Pierre-Marie Delfieux.  

Otwarcie Warszawskiej Fundacji 

W dniach 17-19 kwietnia 2010 roku odbyło się uroczyste Triduum dające początek nowej karcie w historii naszych Wspólnot w warszawskim kościele pod wezwaniem Matki Bożej Jerozolimskiej – w sercu miasta, w sercu Boga.

2 października 2010 r. Kard. Kazimierz Nycz konsekrował kościół.

„Przychodzimy przed krzyż Chrystusa, przed Jego ołtarz po to, by zaproponować ciszę i modlitwę, nie jako ucieczkę od świata, ale jako sposób na to, by w tym świecie spełnić swoją rolę i być duszą tego świata”. kard. Kazimierz Nycz