Zapraszamy na warsztaty ceramiczne w podziemiach naszego kościoła. Warsztaty są płatne, finanse przeznaczamy na materiały i na dostosowanie miejsca na pracownię. Zaczynamy w listopadzie.

Kontakt i informacje: ceramikabetlejem@gmail.com