„Modlitwa i Bliskość” – Wieczernik Jerozolimski 12-13 czerwca

Chcielibyśmy serdecznie Was zaprosić do wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwy w naszym “Wieczerniku Jerozolimskim” przy ul. Łazienkowskiej.

Inspiracją do stworzenia „Wieczernika Jerozolimskiego” na czas “Święta Domu” stały się słowa Papieża Franciszka wygłoszone 23.05.2021:

„My także jesteśmy wezwani do dawania świadectwa w Duchu Świętym, do stawania się parakletami, to znaczy pocieszycielami. Tak, Duch Święty prosi nas, abyśmy ucieleśniali Jego pocieszenie. W jaki sposób możemy to zrobić? Nie poprzez wielkie przemówienia, ale stając się bliskimi; nie poprzez okolicznościowe słowa, ale poprzez modlitwę i bliskość.”*

Dlatego zbierzmy się w naszym Jerozolimskim Wieczerniku, wspólnie napełniajmy się Duchem. Prośmy o jedność i wzajemną miłość braterską, która jak nigdy wcześniej jest potrzebna nam i światu: o odnowienie pogubionych więzi, o umocnienie w wierze, o odnowienie ducha, o pocieszenie i siłę, by to pocieszenie nieść innym.

Pamiętając też słowa założyciela Wspólnot Jerozolimskich, br. Pierre-Marie Delfieux, o najwyższej skuteczności modlitwy oraz pamiętając, że sam Jezus prosił nas, byśmy trwali wspólnie na modlitwie, a apostoł Paweł zachęcał, by modlić się jedni za drugich – trwajmy więc razem na modlitwie, modląc się się jedni za drugich w intencjach szczegółowych, które będą zbierane mailowo oraz na kartkach wyłożonych przy wejściu do kościoła.

Módlmy się razem z Maryją przyzywając Ducha Świętego niczym apostołowie w Wieczerniku. Szczególnie teraz, gdy pandemia kładzie się cieniem na relacjach i więziach jedności, gdy wobec niektórych zdarzeń, jak choroba, śmierć bliskich, alienacja i podziały, jesteśmy bezsilni, potrzeba nam zaczerpnąć ze Źródła Wody Żywej, napełnić się Duchem Tego, który jest JEDNOŚCIĄ, MIŁOŚCIĄ i POKOJEM.

Adorujmy i uwielbiajmy Naszego Pana, przynośmy Mu nasze sprawy i zmartwienia, prośby i błagania. Dziękujmy za miniony rok i prośmy we wspólnych potrzebach o łaski na kolejny. Niech słowa modlitwy Papieża Franciszka będą naszym wspólnym wołaniem o Ducha podczas czuwania:

“Duchu Święty, Duchu Paraklecie, pociesz nasze serca. Uczyń nas misjonarzami Twego pocieszenia, parakletami miłosierdzia dla świata. Obrońco nasz, słodki doradco duszy, uczyń nas świadkami Boga dzisiaj, prorokami jedności Kościoła i ludzkości, apostołami opierającymi się na Twojej łasce, która wszystko stwarza i odnawia.”

*Papież Franciszek homilia na Zesłanie Ducha Świętego 23.05.2021

Zgłoszenia przyjmuje Ania: anskro @gmail.com