UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA NIESZPORY I EUCHARYSTIA 18.00

Święty Jan Chrzciciel jest też patronem sióstr. Zapraszamy na Nieszpory i Eucharystię, dziś 18.00

„Było zaiste rzeczą godną, by łaskę Bożą, która rozlała Pełna Łaski, przepowiadał również pełen łaski i by niemałą łaską uświęcił ten, który jak granica oddzielał czas łaski od czasu Prawa. Aż do Jana bowiem Prawo i Prorocy prorokowali, bo on właśnie był pierwszym, który pokazał, że obecny jest Ten, którego Prawo i Prorocy zapowiadali jako mającego przyjść.

Słusznie więc narodziny tego chłopca zarówno wtedy uweseliły, jak i teraz uweselają wielu, bo zrodzony ze starzejących się rodziców przepowiadał łaskę odnowy starzejącemu się światu. Słuszną więc rzeczą, że owe narodziny, które w cudowny sposób sprawiła łaska, podziwia natura, a Kościół czci w sposób uroczysty, szczególnie zaś, że widzi w nich pewną, udzieloną już teraz rękojmię owego nadzwyczajnego narodzenia, gdy łaska naprawia naturę. bł. Geryk z Igny, 1 mowa o św. Janie Chrzcicielu 3n, „Karmię was tym, czym sam żyję”.