WIGILIE ŚWIĘTA CHRZTU PAŃSKIEGO SOBOTA 11 STYCZNIA GODZ. 20.30

„Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie”. Łk 12,49-50

„W Chrystusie ochrzczeni i w Chrystusa przyobleczeni staliście się podobni do Syna Bożego. A ponieważ przeznaczył nas Bóg na synów przybranych, uczynił nas podobnymi do chwalebnego ciała Chrystusa. Stawszy się uczestnikami Chrystusa, słusznie zwiecie się pomazańcami. O was powiedział Bóg: „Nie dotykajcie mych pomazańców”. A staliście się pomazańcami, bo przyjęliście obraz Ducha Świętego. Wszystko spełniło się na was w obrazie, ponieważ jesteście obrazem Chrystusa. Gdy Chrystus w czasie chrztu w rzece Jordan udzielił wodom wonności swego Bóstwa, wyszedł z nich, a wtedy zstąpił na Niego w swej osobie Duch Święty, tak, że równy spoczywał na równym. Podobnie i wam, gdy wyszliście ze świętej kąpieli, zostało dane namaszczenie, obraz tego namaszczenia, które otrzymał Chrystus, a którym jest Duch Święty. O tym to Duchu Świętym powiedział w proroctwie Izajasz: „Duch Pana nade mną, bo mnie namaścił, posłał mnie, bym głosił dobrą nowinę ubogim” (Iz. 61,1). Z katechez św. Cyryla Jerozolimskiego. Katechezy chrzcielne 21 (Mystag. 3), In. 4n.

Zapraszamy na śpiew Wigilii Chrztu Pańskiego w sobotę 11 stycznia godz. 20.30-21.30