WSPÓLNOTA MEDYTACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Kiedy ?

We środy o 19.30, oraz w każdą 2-gą sobotę miesiąca 9.30-12

Dla kogo ?

Dla tych, którzy chcą medytować

Jesteśmy wspólnotą osób różnych stanów i zawodów, którzy zgodnie z zaleceniem Pana Jezusa, powtarzanym przez św. Pawła, „módlcie się nieustannie”, poprzez praktykę medytacji chrześcijańskiej pragną podążać w kierunku uświadomienia stałej obecności wobec Boga.

Modlimy się Modlitwą Jezusową – powtarzając wielokrotnie imię Jezusa Chrystusa. Modlitwa ta powstała z dwóch ewangelicznych cytatów z 18. rozdziału Ewangelii według św. Łukasza — z wołania niewidomego Bartymeusza (Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! Łk 18,38) i z pokornej modlitwy celnika (Boże, miej litość dla mnie, grzesznika! Łk 18,13). Wierzymy, że podczas modlitwy nie tylko my zwracamy się do Jezusa, ale i sam Jezus modli się w nas. 

Jesteśmy zrzeszeni w Lubińskiej Wspólnocie Grupie Medytacji prowadzonej przez OO. Benedyktynów w Lubiniu, korzystamy z ich opieki, towarzyszenia i kierownictwa duchowego.