Wspólnoty Jerozolimskie – kim jesteśmy?

Wspólnoty Jerozolimskie narodziły się z inicjatywy ojca Pierre-Marie Delfieux oraz kardynała François Marty, ówczesnego arcybiskupa Paryża w 1975 roku, w sercu ruchu odnowy, jaka nastąpiła po Soborze Watykańskim II. Gromadzą mnichów, mniszki i osoby świeckie pragnące, zgodnie z własnym charyzmatem i powołaniem, dzielić tę samą duchowość zapraszającą ich do życia „w sercu miast, w sercu Boga”.

Obok dwóch Instytutów Monastycznych Braci i Sióstr Jerozolimskich, których zasadniczym powołaniem jest tworzenie przestrzeni modlitwy pośród gwaru wielkich miast, stopniowo powstawały inne grupy, by wspólnie utworzyć Rodzinę Jerozolimską: Wspólnoty Apostolskie, przenoszące charyzmat jerozolimski w życie parafii, a także liczne Wspólnoty Świeckie, czerpiące moc własnego zakorzenienia we wspólnocie Kościoła z liturgii Jeruzalem i jego duchowości, przeżywanej w łączności z braćmi i siostrami dzięki “Księdze Życia Jeruzalem”.

Jeruzalem, miasto, gdzie wszystko wznosi się ku jedności (por. Ps 121) jest ich wspólnym imieniem: wskazuje im ono drogę do Jeruzalem Niebieskiego, do miasta pięknego, bo „oświetlonego chwałą Boga”, do miasta „którego lampą jest Baranek” (por. Ap 21,23).

Portal główny wspólnot:

kilknij tutaj