WSZYSCY ŚWIĘTYMI!

Toussaint – tak określa się uroczystość Wszystkich Świętych, w języku francuskim. Ale to słowo, rozdzielone na dwa z dodanym „s” i wykrzyknikiem na końcu: Tous saints! Staje się wezwaniem do świętości.

Życzymy Wam przeżywania tej świetlanej uroczystości Wszystkich Świętych, nie tylko jak kontemplacji radości i wiecznego szczęścia zbawionych, ale też jako wezwania do drogi dla nas, którzy jeszcze należymy do Kościoła Pielgrzymującego. Wszyscy świętymi! W drogę! Bo Bóg „pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy (1 Tm 2,4).

Wasi braci i siostry z „Malborka”.

„Kościół pierworodnych” chce nas przyjąć, a nas to niewiele obchodzi, pragną nas spotkać święci, my zaś nie zważamy na to, oczekują nas sprawiedliwi, a my się ociągamy. Obudźmy się wreszcie bracia, powstańmy z Chrystusem. Szukajmy tego, co w górze; do tego, co w górze podążajmy. Chciejmy ujrzeć tych, którzy za nami tęsknią, śpieszymy ku tym, którzy nas wyglądają… powinniśmy się starać o pomoc świętych. Za ich łaskawym wstawiennictwem otrzymamy to, co przerasta nasze możliwości. Z kazania św. Bernarda.