Drodzy Bracia i Siostry!

Chrystus zmartwychwstał! Alleluja! Dzielimy się z Wami radosną nowiną, która wypełnia nasze serca. Niech Pan, który zwyciężył śmierć i tak szczodrze wylał Swoją Miłość na każdego człowieka błogosławi Wam i Waszym bliskim. Niech codzienność z przeżywana z Panem życia i śmierci będzie wypełniona nadzieją, której nic odebrać nie może. A w tym trudnym czasie On sam, który przeszedł już bramę nieba niech wskazuje drogę do Ojca czekającego z utęsknieniem na każdego z nas.

Wasi bracia i siostry.