Katechumenat dorosłych

Chcesz się przygotować do sakramentu
CHRZTU, KOMUNII ŚWIĘTEJ CZY BIERZMOWANIA?
Zgłoś się do nas!
Spotkania w czwartki o godz. 19.30
K O N T A K T:
br. Dariusz – 22 627 22 37 – bracia.warszawa@wspolnoty-jerozolimskie.pl
s. Joanna – 22 627 22 36 – siostry.warszawa@wspolnoty-jerozolimskie.pl